Assign a 'primary' menu

ทำไมต้องแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังก่อนปลูก

4tree แช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง

แช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังด้วย โฟร์ทรี ก่อนลงแปลงปลูกมันสำปะหลัง

  • ช่วยเร่งราก ลำต้นจะแข็งแรง
  • ป้องกันโรคและศัตรูพืชได้ดี
  • ช่วยให้กักตุ้นสารอาหารตั้งแต่เริ่มปลูก
  • ช่วยให้มันโตเร็ว 

โฟร์ทรีมีธาตุอาหารอินทรีย์ ทั้งธาตุหลัก ธาตุรอง ธาตุเสริม และกรดอินทรีย์ทั้ง 4 คือ ฮิมิค ฟิโนลิก ซิตริกและอะมิโน. รวมทั้งนวัตกรรม X- factor

โฟร์ที มันสำปะหลัง 4tree

ผลลัพธ์จากการใช้ 4TREE (โฟร์ทรี)

  • ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ขายได้ราคา
  • ช่วยปรับสภาพดิน บำรุงธาตุในดิน
  • พืชผลให้ผลลัพธ์ดีเกินคาด
  • ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต
  • ดีต่อพืชได้รับสารอาหารครบถ้วน
  • เป็นวัคซีนป้องกันโรคพืชชนิดต่างๆ

#4TREE (โฟร์ทรี) มีสารอาหารถึง 13 ชนิด รวมอยู่ใน 1 ซอง ครบตามที่พืชต้องการ. สูตรอิออน อินทรีย์100%

#โฟร์ทรี 1 ซองผสมน้ำ 800 ลิตร ชุดทดลองซองละ 600 บาท

สอบถามข้อมูล โทร : 092-3855921

ความยาวท่อนมันสำปะหลัง

About the Author admin

Leave a Comment: