Assign a 'primary' menu

Category Archives for ข้าว

โฟร์ทรี บราว 4tree ข้าวดีด ข้าวเด้ง ย่อยสลายฟาง

ปัจจุบันเกษตรกรที่ทำนาเจอปัญหาข้าวดีด ข้าวเด้ง เป็นจำนวนมาก และมาพร้อมกับปัจจุบันไม่ให้เผาฟางนาข้าวแล้ว สิ่งที่ชาวนาต้องมาหาทางเลือกเพิ่มเติมคือ การย่อยลายฟาง พร้อมกับการกำจัดข้าวดี ข้าวเด้ง เราจะมาพูดถึง โฟร์ทรี บราว ที่ช่วยลดปัญหาเรื่องนี้ได้โดยตรง

Continue reading

4Tree นาข้าว ของแท้ 100%

4Tree (โฟร์ทรี) สารเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับใช้กับพืชทุกชนิด 4Tree ได้ถูกนำมาใช้กับเกษตรกรที่ทำนาข้าวมากที่สุดในปัจจุบันนี้ หลายคนได้เห็นรีวิว ที่ใช้กับนาข้าวเป็นจำนวนมาก ไม่ต้องแปลกใจนะคะ เพราะหากวันนี้สนใจซื้อไปใช้ เป็น 4Tree ของแท้ 100% ทุกคนจะได้ผลผลิตที่ดีค่ะ

Continue reading