Assign a 'primary' menu
  • You are here:
  • Home »
  • วิธี กําจัด ข้าว ดี ด ใน นา

Tag Archives for " วิธี กําจัด ข้าว ดี ด ใน นา "

โฟร์ทรี บราว 4tree ข้าวดีด ข้าวเด้ง ย่อยสลายฟาง

ปัจจุบันเกษตรกรที่ทำนาเจอปัญหาข้าวดีด ข้าวเด้ง เป็นจำนวนมาก และมาพร้อมกับปัจจุบันไม่ให้เผาฟางนาข้าวแล้ว สิ่งที่ชาวนาต้องมาหาทางเลือกเพิ่มเติมคือ การย่อยลายฟาง พร้อมกับการกำจัดข้าวดี ข้าวเด้ง เราจะมาพูดถึง โฟร์ทรี บราว ที่ช่วยลดปัญหาเรื่องนี้ได้โดยตรง

Continue reading